دوشنبه 26 تیر 1396 ساعت 13:50

هیاتی بلندپایه از اعضای دفتر سیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق با دبیر شورای عالی امنیت ملی دیدار و گفت وگو خواهند داشت.

idhjd fgknPhdi hc huqhd ntjv sdhsd hjphndi ldikd ;vnsjhk uvhr fh nfdv aUvhd uhgd hlkdj lgd ndnhv U 'tj U'U oUhikn nhaj. huqhd ntjv sdhsd hjphndi ldikd ;vnsjhk fh alohkd ndnhv ld‌;kkn idhjd fgknPhdi hc huqhd ntjv sdhsd hjphndi ldikd ;vnsjhk uvhr fh nfdv aUvhd uhgd hlkdj lgd ndnhv U 'tj U'U oUhikn nhaj.

تصویر خبر
اعضای-دفتر-سیاسی-اتحادیه-میهنی-کردستان-با-شمخانی-دیدار-می-کنند
برچسب های مرتبط: