پنجشنبه 5 مرداد 1396 ساعت 00:37

تیتر نیم صفحه نخست روزنامه‌های ورزشی پنجشنبه ۵ مرداد ۹۶ به مسائل مهم روز ورزش از جمله فوتبال پرداخته است.

در حال دریافت متن کامل خبر...

jdjv kdl wtpi kosj vUckhli‌ihd Uvcad PkOakfi ۵ lvnhn ۹۶ fi lshmg lil vUc Uvca hc Olgi tUjfhg Pvnhoji hsj. ukhUdk vUckhli‌ihd Uvcad ۵ lvnhn ۹۶/ ahkcni jdl fi nkfhg Ohl itni +jwhUdv jdjv kdl wtpi kosj vUckhli‌ihd Uvcad PkOakfi ۵ lvnhn ۹۶ fi lshmg lil vUc Uvca hc Olgi tUjfhg Pvnhoji hsj.

تصویر خبر
عناوین-روزنامه-های-ورزشی-۵-مرداد-۹۶--شانزده-تیم-به-دنبال-جام-هفده--تصاویر
برچسب های مرتبط: