یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 08:51

یک روزنامه عرب زبان با انتقاد شدید از اقدامات مقامات سعودی در سیاسی کردن فریضه حج تأکید کرد: این اقدام با تعالیم اسلامی و قوانین بین المللی در تعارض آشکار است.

d; vUckhli uvf cfhk fh hkjrhn andn hc hrnhlhj lrhlhj suUnd nv sdhsd ;vnk tvdqi pO jN;dn ;vn: hdk hrnhl fh juhgdl hsghld U rUhkdk fdk hglggd nv juhvq Ha;hv hsj. sdhsd ;vnk pO jUsx uvfsjhk krq Ha;hv rUhkdk fdk‌hglggd hsj d; vUckhli uvf cfhk fh hkjrhn andn hc hrnhlhj lrhlhj suUnd nv sdhsd ;vnk tvdqi pO jN;dn ;vn: hdk hrnhl fh juhgdl hsghld U rUhkdk fdk hglggd nv juhvq Ha;hv hsj.

تصویر خبر
سیاسی-کردن-حج-توسط-عربستان-نقض-آشکار-قوانین-بین-المللی-است
برچسب های مرتبط: