یکشنبه 8 مرداد 1396 ساعت 16:25

وزیر خارجه آل سعود در نشست خبری وزیران خارجه چهار کشور تحریم کننده قطر اعلام کرد که عربستان مخالف سیاسی کردن حج است.

Ucdv ohvOi Hg suUn nv kasj ofvd Ucdvhk ohvOi Iihv ;aUv jpvdl ;kkni rxv hughl ;vn ;i uvfsjhk lohgt sdhsd ;vnk pO hsj. hgOfdv: uvfsjhk lohgt sdhsd ;vnk pO hsj Ucdv ohvOi Hg suUn nv kasj ofvd Ucdvhk ohvOi Iihv ;aUv jpvdl ;kkni rxv hughl ;vn ;i uvfsjhk lohgt sdhsd ;vnk pO hsj.

تصویر خبر
الجبیر--عربستان-مخالف-سیاسی-کردن-حج-است
برچسب های مرتبط: