سه شنبه 10 مرداد 1396 ساعت 01:21

دولت آمریکا با «ساختگی» خواندن انتخابات اخیر در ونزوئلا که با هدف تشکیل یک مجلس مؤسسان جدید جهت بازنویسی قانون اساسی این کشور برگزار شد، علیه رئیس جمهور ونزوئلا تحریمهای مالی وضع کرد.

nUgj Hlvd;h fh Kshoj'dL oUhknk hkjohfhj hodv nv UkcUmgh ;i fh int ja;dg d; lOgs lVsshk Ondn Oij fhckUdsd rhkUk hshsd hdk ;aUv fv'chv anT ugdi vmds OliUv UkcUmgh jpvdlihd lhgd Uqu ;vn. nUgj Hlvd;h vmds OliUv UkcUmgh vh jpvdl ;vn nUgj Hlvd;h fh Kshoj'dL oUhknk hkjohfhj hodv nv UkcUmgh ;i fh int ja;dg d; lOgs lVsshk Ondn Oij fhckUdsd rhkUk hshsd hdk ;aUv fv'chv anT ugdi vmds OliUv UkcUmgh jpvdlihd lhgd Uqu ;vn.

تصویر خبر
دولت-آمریکا-رئیس-جمهور-ونزوئلا-را-تحریم-کرد