شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 08:53

عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت گفت: انتظار می‌رود وزرای روحانی بتوانند مطالبات مردم را پاسخگو باشند و هنوز فرصت تکمیل کردن کابینه وجود دارد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

uqU aUvhd lv;cd pcf hjphn lgj 'tj: hkjzhv ld‌vUn Ucvhd vUphkd fjUhkkn lxhgfhj lvnl vh Phso'U fhakn U ikUc tvwj j;ldg ;vnk ;hfdki UOUn nhvn. Ucvh fhdn fvkhli‌ihd nUgj vh rfUg nhaji fhakn/hwghphj nkfhg sil‌oUhid kdsj uqU aUvhd lv;cd pcf hjphn lgj 'tj: hkjzhv ld‌vUn Ucvhd vUphkd fjUhkkn lxhgfhj lvnl vh Phso'U fhakn U ikUc tvwj j;ldg ;vnk ;hfdki UOUn nhvn.

تصویر خبر
وزرا-باید-برنامه-های-دولت-را-قبول-داشته-باشند-اصلاحات-دنبال-سهم-خواهی-نیست
برچسب های مرتبط: