شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 09:03

منابع محلی مصری اعلام کردند: با ادامه عملیات بیرون کشیده شدن اجساد قربانیان برخورد دو قطار در اسکندریه مصر، شمار کشته ها به ۴۴ تن رسید.

lkhfu lpgd lwvd hughl ;vnkn: fh hnhli ulgdhj fdvUk ;adni ank hOshn rvfhkdhk fvoUvn nU rxhv nv hs;knvdi lwvT alhv ;aji ih fi ۴۴ jk vsdn. ۲۱۴;aji U cold xd jwhnt nU rxhv nv lwv +u;s lkhfu lpgd lwvd hughl ;vnkn: fh hnhli ulgdhj fdvUk ;adni ank hOshn rvfhkdhk fvoUvn nU rxhv nv hs;knvdi lwvT alhv ;aji ih fi ۴۴ jk vsdn.

تصویر خبر
۲۱۴کشته-و-زخمی-طی-تصادف-دو-قطار-در-مصر--عکس
برچسب های مرتبط: