شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 09:05

تهران - ایرنا - اتحادیه جهانی کشتی رده بندی برترین فرنگی کاران جهان در ماه میلادی گذشته (تیر - مرداد) را اعلام کرد که «سعید عبد ولی» فرنگی کار وزن 75 کیلوگرم در رده دوم برترین های این وزن قرار دارد.

jivhk - hdvkh - hjphndi Oihkd ;ajd vni fknd fvjvdk tvk'd ;hvhk Oihk nv lhi ldghnd 'baji (jdv - lvnhn) vh hughl ;vn ;i Ksudn ufn UgdL tvk'd ;hv Uck 75 ;dgU'vl nv vni nUl fvjvdk ihd hdk Uck rvhv nhvn. klhdkni tvk'd ;hv hdvhk nv Olu fvjvdk ihd Oihk jivhk - hdvkh - hjphndi Oihkd ;ajd vni fknd fvjvdk tvk'd ;hvhk Oihk nv lhi ldghnd 'baji (jdv - lvnhn) vh hughl ;vn ;i Ksudn ufn UgdL tvk'd ;hv Uck 75 ;dgU'vl nv vni nUl fvjvdk ihd hdk Uck rvhv nhvn.

تصویر خبر
نماینده-فرنگی-کار-ایران-در-جمع-برترین-های-جهان