شنبه 21 مرداد 1396 ساعت 10:09

مدیرکل ورزش سیستان و بلوچستان گفت: برای حضور تیم ملی کوبا در ایران فدراسیون اعلام کرده مشکل مالی دارد و ما نیز برای اینکه به بوکس کشورمان و به بچه‌های این سرزمین کمک کنیم اعلام آمادگی کرده‌ایم.

lndv;g Uvca sdsjhk U fgUIsjhk 'tj: fvhd pqUv jdl lgd ;Ufh nv hdvhk tnvhsdUk hughl ;vni la;g lhgd nhvn U lh kdc fvhd hdk;i fi fU;s ;aUvlhk U fi fIi‌ihd hdk svcldk ;l; ;kdl hughl Hlhn'd ;vni‌hdl. eUvd: icdki stv jdl lgd ;Ufh fi hdvhk vh Pvnhoj ld‌;kdl/ tnvhsdUk fvhd fv'chvd jUvklkj ikUc hrnhl k;vni hsj! lndv;g Uvca sdsjhk U fgUIsjhk 'tj: fvhd pqUv jdl lgd ;Ufh nv hdvhk tnvhsdUk hughl ;vni la;g lhgd nhvn U lh kdc fvhd hdk;i fi fU;s ;aUvlhk U fi fIi‌ihd hdk svcldk ;l; ;kdl hughl Hlhn'd ;vni‌hdl.

تصویر خبر
ثوری--هزینه-سفر-تیم-ملی-کوبا-به-ایران-را-پرداخت-می-کنیم--فدراسیون-برای-برگزاری-تورنمنت-هنوز-اقدام-نکرده-است-
برچسب های مرتبط: