یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 09:23

کارشناس ارشد در امور افغانستان و جنوب آسیا اعلام کرد که آمریکا در استراتژی خود تاکید بیش از اندازه‌ای بر گزینه نظامی دارد در حالی که خطر سقوط حکومت افغانستان به دلیل اختلافات قومی-سیاسی بیش از سقوط آن توسط طالبان است.

;hvakhs hvan nv hlUv htyhksjhk U OkUf Hsdh hughl ;vn ;i Hlvd;h nv hsjvhjCd oUn jh;dn fda hc hknhci‌hd fv 'cdki kzhld nhvn nv phgd ;i oxv srUx p;Ulj htyhksjhk fi ngdg hojghthj rUld-sdhsd fda hc srUx Hk jUsx xhgfhk hsj. hpjlhg srUx nUgj htyhksjhk fi ngdg hojghthj rUld-sdhsd fda hc oxv xhgfhk hsj ;hvakhs hvan nv hlUv htyhksjhk U OkUf Hsdh hughl ;vn ;i Hlvd;h nv hsjvhjCd oUn jh;dn fda hc hknhci‌hd fv 'cdki kzhld nhvn nv phgd ;i oxv srUx p;Ulj htyhksjhk fi ngdg hojghthj rUld-sdhsd fda hc srUx Hk jUsx xhgfhk hsj.

تصویر خبر
احتمال-سقوط-دولت-افغانستان-به-دلیل-اختلافات-قومی-سیاسی-بیش-از-خطر-طالبان-است
برچسب های مرتبط: