یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 11:03

یک شرکت هندی به زودی از موبایلی با صفحه نمایش بزرگ و بدون لبه رونمایی می کند. این شرکت تلفن هوشمند مذکور را برای رقابت با شرکت سامسونگ به بازار عرضه می کند.

d; av;j iknd fi cUnd hc lUfhdgd fh wtpi klhda fcv' U fnUk gfi vUklhdd ld ;kn. hdk av;j jgtk iUalkn lb;Uv vh fvhd vrhfj fh av;j shlsUk' fi fhchv uvqi ld ;kn. lUfhdg fnUk gfi iknd vUklhdd ld aUn d; av;j iknd fi cUnd hc lUfhdgd fh wtpi klhda fcv' U fnUk gfi vUklhdd ld ;kn. hdk av;j jgtk iUalkn lb;Uv vh fvhd vrhfj fh av;j shlsUk' fi fhchv uvqi ld ;kn.

تصویر خبر
موبایل-بدون-لبه-هندی-رونمایی-می-شود
برچسب های مرتبط: