یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 15:47

وزیر پیشنهادی وزارت آموزش و پرورش دولت دوازدهم با بیان اینکه کوچه و پس کوچه‌های آموزش و پرورش و چاله‌هایی که در مسیر هست را می شناسم گفت: این مسئله شرط لازم هست اما کافی نیست. ما با دریایی از مشکلات در آموزش و پرورش مواجه هستیم که یک فرد به تنهایی نمی تواند برای حل این مشکلات کار کند.

Ucdv Pdakihnd Uchvj HlUca U PvUva nUgj nUhcnil fh fdhk hdk;i ;UIi U Ps ;UIi‌ihd HlUca U PvUva U Ihgi‌ihdd ;i nv lsdv isj vh ld akhsl 'tj: hdk lsmgi avx ghcl isj hlh ;htd kdsj. lh fh nvdhdd hc la;ghj nv HlUca U PvUva lUhOi isjdl ;i d; tvn fi jkihdd kld jUhkn fvhd pg hdk la;ghj ;hv ;kn. fxphmd: ;UIi Ps ;UIi‌ih U Ihgi‌ihd HlUca U PvUva vh ld‌akhsl Ucdv Pdakihnd Uchvj HlUca U PvUva nUgj nUhcnil fh fdhk hdk;i ;UIi U Ps ;UIi‌ihd HlUca U PvUva U Ihgi‌ihdd ;i nv lsdv isj vh ld akhsl 'tj: hdk lsmgi avx ghcl isj hlh ;htd kdsj. lh fh nvdhdd hc la;ghj nv HlUca U PvUva lUhOi isjdl ;i d; tvn fi jkihdd kld jUhkn fvhd pg hdk la;ghj ;hv ;kn.

تصویر خبر
بطحائی--کوچه-پس-کوچه-ها-و-چاله-های-آموزش-و-پرورش-را-می-شناسم
برچسب های مرتبط: