یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 15:49

نشریه پرتغالی آبولا به نقل از منابع نزدیک به رونالدو، اظهارنظرهای منتسب به او در دادگاه مالیاتی را تکذیب کرد.

kavdi Pvjyhgd HfUgh fi krg hc lkhfu kcnd; fi vUkhgnUT hzihvkzvihd lkjsf fi hU nv nhn'hi lhgdhjd vh j;bdf ;vn. vUkhgnU U j;bdf ahdui hdOhn jka nv nhn'hi kavdi Pvjyhgd HfUgh fi krg hc lkhfu kcnd; fi vUkhgnUT hzihvkzvihd lkjsf fi hU nv nhn'hi lhgdhjd vh j;bdf ;vn.

تصویر خبر
رونالدو-و-تکذیب-شایعه-ایجاد-تنش-در-دادگاه
برچسب های مرتبط: