یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 15:49

رئیس حوزه هنری استان اردبیل گفت: با تمهیدات و هماهنگی‌های اندیشیده شده نکوداشت استاد محمدباقر تمدنی در اردبیل برگزار می‌شود.

vmds pUci ikvd hsjhk hvnfdg 'tj: fh jlidnhj U ilhik'd‌ihd hkndadni ani k;Unhaj hsjhn lplnfhrv jlnkd nv hvnfdg fv'chv ld‌aUn. k;Unhaj hsjhn lplnfhrv jlnkd nv hvnfdg fv'chv ld‌aUn vmds pUci ikvd hsjhk hvnfdg 'tj: fh jlidnhj U ilhik'd‌ihd hkndadni ani k;Unhaj hsjhn lplnfhrv jlnkd nv hvnfdg fv'chv ld‌aUn.

تصویر خبر
نکوداشت-استاد-محمدباقر-تمدنی-در-اردبیل-برگزار-می-شود
برچسب های مرتبط: