یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 15:56

سخنگوی مجمع نمایندگان استان مازندران گفت: مجلس شورای اسلامی دقت لازم را برای بررسی برنامه و صلاحیت وزرا? فدای سرعت نمی‌کند.

sok'Ud lOlu klhdkn'hk hsjhk lhcknvhk 'tj: lOgs aUvhd hsghld nrj ghcl vh fvhd fvvsd fvkhli U wghpdj Ucvh? tnhd svuj kld‌;kn. lOgs fvvsd fvkhli U wghpdj Ucvh? vh tnhd svuj kld‌;kn sok'Ud lOlu klhdkn'hk hsjhk lhcknvhk 'tj: lOgs aUvhd hsghld nrj ghcl vh fvhd fvvsd fvkhli U wghpdj Ucvh? tnhd svuj kld‌;kn.

تصویر خبر
مجلس-بررسی-برنامه-و-صلاحیت-وزرا--را-فدای-سرعت-نمی-کند