یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 15:56

فرماندار شهرستان دهگلان گفت: تنها 10 درصد از مزارع این شهرستان آبی است و هنوز مقدار آب انتقالی از دهگلان به سایر استان‌های کشور مشخص نیست.

tvlhknhv aivsjhk ni'ghk 'tj: jkih 10 nvwn hc lchvu hdk aivsjhk Hfd hsj U ikUc lrnhv Hf hkjrhgd hc ni'ghk fi shdv hsjhk‌ihd ;aUv laow kdsj. jkih 10 nvwn hc lchvu aivsjhk ni'ghk "Hfd" hsj tvlhknhv aivsjhk ni'ghk 'tj: jkih 10 nvwn hc lchvu hdk aivsjhk Hfd hsj U ikUc lrnhv Hf hkjrhgd hc ni'ghk fi shdv hsjhk‌ihd ;aUv laow kdsj.

تصویر خبر
تنها-10-درصد-از-مزارع-شهرستان-دهگلان--آبی--است
برچسب های مرتبط: