یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 15:58

اقدام حزب‌الله لبنان در تأسیس سالنی برای تیراندازی و شبیه سازی جنگ نظامیان خود با عناصر ارتش رژیم صهیونیستی، وحشت این رژیم را به دنبال داشته است.

hrnhl pcf‌hggi gfkhk nv jNsds shgkd fvhd jdvhknhcd U afdi shcd Ok' kzhldhk oUn fh ukhwv hvja vCdl widUkdsjdT Upaj hdk vCdl vh fi nkfhg nhaji hsj. Upaj vCdl widUkdsjd hc afdi‌shcd Ok'd pcf‌hggi hrnhl pcf‌hggi gfkhk nv jNsds shgkd fvhd jdvhknhcd U afdi shcd Ok' kzhldhk oUn fh ukhwv hvja vCdl widUkdsjdT Upaj hdk vCdl vh fi nkfhg nhaji hsj.