یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 15:58

رئیس شورای اسلامی شهر بوشهر با بیان اینکه تحقق مطالبات مردم مهم‌ترین ویژگی شهردار است گفت: اعضای شورای اسلامی می‌توانند 18 نفر گزینه‌ شهرداری بوشهر معرفی کنند.

vmds aUvhd hsghld aiv fUaiv fh fdhk hdk;i jprr lxhgfhj lvnl lil‌jvdk UdC'd aivnhv hsj 'tj: huqhd aUvhd hsghld ld‌jUhkkn 18 ktv 'cdki‌ aivnhvd fUaiv luvtd ;kkn. huqhd aUvhd aiv ld‌jUhkkn 18 ktv 'cdki‌ aivnhvd fUaiv luvtd ;kkn vmds aUvhd hsghld aiv fUaiv fh fdhk hdk;i jprr lxhgfhj lvnl lil‌jvdk UdC'd aivnhv hsj 'tj: huqhd aUvhd hsghld ld‌jUhkkn 18 ktv 'cdki‌ aivnhvd fUaiv luvtd ;kkn.

تصویر خبر
اعضای-شورای-شهر-می-توانند-18-نفر-گزینه--شهرداری-بوشهر-معرفی-کنند
برچسب های مرتبط: