یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 16:05

مدیرکل ثبت احوال استان زنجان با اشاره به اینکه وقوع 105 مورد دوقلوزایی در استان زنجان گفت: فاطمه، زهرا و نازنین زهرا بیشترین نام دختران و ابوالفضل، امیر علی، امیرعباس، علی و حسین بیشترین نام‌های منتخب پسران در چهار ماهه نخست امسال بوده‌اند.

lndv;g efj hpUhg hsjhk ckOhk fh hahvi fi hdk;i UrUu 105 lUvn nUrgUchdd nv hsjhk ckOhk 'tj: thxliT civh U khckdk civh fdajvdk khl nojvhk U hfUhgtqgT hldv ugdT hldvufhsT ugd U psdk fdajvdk khl‌ihd lkjof Psvhk nv Iihv lhii kosj hlshg fUni‌hkn. UrUu 105 lUvn nUrgUchdd nv hsjhk ckOhk lndv;g efj hpUhg hsjhk ckOhk fh hahvi fi hdk;i UrUu 105 lUvn nUrgUchdd nv hsjhk ckOhk 'tj: thxliT civh U khckdk civh fdajvdk khl nojvhk U hfUhgtqgT hldv ugdT hldvufhsT ugd U psdk fdajvdk khl‌ihd lkjof Psvhk nv Iihv lhii kosj hlshg fUni‌hkn.

تصویر خبر
وقوع-105-مورد-دوقلوزایی-در-استان-زنجان