یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 16:25

مدیرکل آموزش و پرورش استان اردبیل گفت: بر اساس تحقیقات و بررسی‌های انجام شده مشخص شده است که آموزش و پرورش در تولید آسیب‌های اجتماعی نقش چندان موثر و قابل توجهی ندارد. 

lndv;g HlUca U PvUva hsjhk hvnfdg 'tj: fv hshs jprdrhj U fvvsd‌ihd hkOhl ani laow ani hsj ;i HlUca U PvUva nv jUgdn Hsdf‌ihd hOjlhud kra Iknhk lUev U rhfg jUOid knhvn.  HlUca U PvUva nv jUgdn Hsdf‌ihd hOjlhud lrwv kdsj lndv;g HlUca U PvUva hsjhk hvnfdg 'tj: fv hshs jprdrhj U fvvsd‌ihd hkOhl ani laow ani hsj ;i HlUca U PvUva nv jUgdn Hsdf‌ihd hOjlhud kra Iknhk lUev U rhfg jUOid knhvn. 

تصویر خبر
آموزش-و-پرورش-در-تولید-آسیب-های-اجتماعی-مقصر-نیست
برچسب های مرتبط: