یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 16:25

یک شرکت نیروگاهی معتبر و فعال در زمینه تولید برق ، مستقر در شمال تهران، جهت تامین نیروی انسانی مورد ... نوشته استخدام مهندس برق(قدرت)باسابقه دریک شرکت نیروگاهی/تهران اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

d; av;j kdvU'hid lujfv U tuhg nv cldki jUgdn fvr T lsjrv nv alhg jivhkT Oij jhldk kdvUd hkshkd lUvn ... kUaji hsjonhl likns fvr(rnvj)fhshfri nvd; av;j kdvU'hid/jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl likns fvr(rnvj)fhshfri nvd; av;j kdvU'hid/jivhk d; av;j kdvU'hid lujfv U tuhg nv cldki jUgdn fvr T lsjrv nv alhg jivhkT Oij jhldk kdvUd hkshkd lUvn ... kUaji hsjonhl likns fvr(rnvj)fhshfri nvd; av;j kdvU'hid/jivhk hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-مهندس-برق-قدرت-باسابقه-دریک-شرکت-نیروگاهی-تهران
برچسب های مرتبط: