یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 17:02

تناقض و اختلاف بین ساعت داخلی بدن شما و ساعت مکان جدیدی که به آن سفر می‌کنید را پرواززدگی (جت لگ) یا بر هم خوردن ساعت بیولوژیک بدن می‌گویند.

jkhrq U hojght fdk shuj nhogd fnk alh U shuj l;hk Ondnd ;i fi Hk stv ld‌;kdn vh PvUhccn'd (Oj g') dh fv il oUvnk shuj fdUgUCd; fnk ld‌'Udkn. tUj‌Utk ygfi fv PvUhccn'd fun hc stvihd iUhdd jkhrq U hojght fdk shuj nhogd fnk alh U shuj l;hk Ondnd ;i fi Hk stv ld‌;kdn vh PvUhccn'd (Oj g') dh fv il oUvnk shuj fdUgUCd; fnk ld‌'Udkn.

تصویر خبر
فوت-وفن-غلبه-بر-پرواززدگی-بعد-از-سفرهای-هوایی
برچسب های مرتبط: