یکشنبه 22 مرداد 1396 ساعت 18:31

بجنورد- ایرنا- مشاورعالی و مدیرکل حوزه استاندار خراسان شمالی گفت: سفر شهریورماه آتی پروفسور سمیعی جراح برتر مغز جهان به بجنورد، سفری ماندگار با آثار و برکات و دستاوردهایی به یاد ماندنی برای این استان خواهد بود.

fOkUvn- hdvkh- lahUvuhgd U lndv;g pUci hsjhknhv ovhshk alhgd 'tj: stv aivdUvlhi Hjd PvUtsUv sldud Ovhp fvjv lyc Oihk fi fOkUvnT stvd lhkn'hv fh Hehv U fv;hj U nsjhUvnihdd fi dhn lhknkd fvhd hdk hsjhk oUhin fUn. stv aivdUvlhi PvUtsUv sldud fi ovhshk alhgd pv;jd lhkn'hv U Pvfv;j oUhin fUn fOkUvn- hdvkh- lahUvuhgd U lndv;g pUci hsjhknhv ovhshk alhgd 'tj: stv aivdUvlhi Hjd PvUtsUv sldud Ovhp fvjv lyc Oihk fi fOkUvnT stvd lhkn'hv fh Hehv U fv;hj U nsjhUvnihdd fi dhn lhknkd fvhd hdk hsjhk oUhin fUn.

تصویر خبر
سفر-شهریورماه-پروفسور-سمیعی-به-خراسان-شمالی-حرکتی-ماندگار-و-پربرکت-خواهد-بود