سه شنبه 29 مهر 1393 ساعت 11:00

برگزیدگان بیست وسومین جشنواره تئاتر سوره ماه معرفی شدند.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fv'cdn'hk fdsj UsUldk OakUhvi jmhjv sUvi lhi luvtd ankn. luvtd fv'cdn'hk fdsj UsUldk OakUhvi jmhjv sUvi lhi fv'cdn'hk fdsj UsUldk OakUhvi jmhjv sUvi lhi luvtd ankn.

تصویر خبر
معرفی-برگزیدگان-بیست-وسومین-جشنواره-تئاتر-سوره-ماه
برچسب های مرتبط: