دوشنبه 5 آبان 1393 ساعت 12:05

شرکت تولید بسته بندی در تهران جهت تکمیل کادر خود به یک مهندس پلیمر سه روز در هفته نیازمند است ... نوشته استخدام در شرکت تولید بسته بندی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

av;j jUgdn fsji fknd nv jivhk Oij j;ldg ;hnv oUn fi d; likns Pgdlv si vUc nv itji kdhclkn hsj ... kUaji hsjonhl nv av;j jUgdn fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl nv av;j jUgdn fsji fknd av;j jUgdn fsji fknd nv jivhk Oij j;ldg ;hnv oUn fi d; likns Pgdlv si vUc nv itji kdhclkn hsj ... kUaji hsjonhl nv av;j jUgdn fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-در-شرکت-تولید-بسته-بندی
برچسب های مرتبط: