سه شنبه 6 آبان 1393 ساعت 09:06

به یک نفر حسابدار خانم مسلط به امور اداری و نرم افزار هلو با ۲ سال سابقه کار و ۲ ... نوشته استخدام جهت کار در شرکت تولید و بسته بندی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

fi d; ktv pshfnhv ohkl lsgx fi hlUv hnhvd U kvl htchv igU fh ۲ shg shfri ;hv U ۲ ... kUaji hsjonhl Oij ;hv nv av;j jUgdn U fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl Oij ;hv nv av;j jUgdn U fsji fknd fi d; ktv pshfnhv ohkl lsgx fi hlUv hnhvd U kvl htchv igU fh ۲ shg shfri ;hv U ۲ ... kUaji hsjonhl Oij ;hv nv av;j jUgdn U fsji fknd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-جهت-کار-در-شرکت-تولید-و-بسته-بندی
برچسب های مرتبط: