سه شنبه 13 آبان 1393 ساعت 17:41

کارمند تور خارجی با سابقه باحقوق ثابت و پورسانت جهت آژانس هواپیمایی نیازمندیم . نوشته استخدام کارمند تور خارجی با سابقه اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

;hvlkn jUv ohvOd fh shfri fhprUr ehfj U PUvshkj Oij HChks iUhPdlhdd kdhclkndl . kUaji hsjonhl ;hvlkn jUv ohvOd fh shfri hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvlkn jUv ohvOd fh shfri ;hvlkn jUv ohvOd fh shfri fhprUr ehfj U PUvshkj Oij HChks iUhPdlhdd kdhclkndl . kUaji hsjonhl ;hvlkn jUv ohvOd fh shfri hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارمند-تور-خارجی-با-سابقه