چهارشنبه 21 آبان 1393 ساعت 15:01

به کارمند با سابقه فروش تور خارجی در تهران، دیاکو پرواز نیازمندیم. حقوق ثابت+درصد+بیمه نوشته استخدام کارمند با سابقه فروش تور خارجی اولین بار در «ای استخدام» پدیدار شد.

در حال دریافت متن کامل خبر...

fi ;hvlkn fh shfri tvUa jUv ohvOd nv jivhkT ndh;U PvUhc kdhclkndl. prUr ehfj+nvwn+fdli kUaji hsjonhl ;hvlkn fh shfri tvUa jUv ohvOd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an. hsjonhl ;hvlkn fh shfri tvUa jUv ohvOd fi ;hvlkn fh shfri tvUa jUv ohvOd nv jivhkT ndh;U PvUhc kdhclkndl. prUr ehfj+nvwn+fdli kUaji hsjonhl ;hvlkn fh shfri tvUa jUv ohvOd hUgdk fhv nv Khd hsjonhlL Pndnhv an.

تصویر خبر
استخدام-کارمند-با-سابقه-فروش-تور-خارجی
برچسب های مرتبط: