سه شنبه 27 آبان 1393 ساعت 11:37

بجنورد - ایرنا - هلال احمر خراسان شمالی در مسابقات 'رفاقت مهر' در رشته حمل تخصصی مصدوم رتبه اول کشور را به خود اختصاص داد.

fOkUvn - hdvkh - ighg hplv ovhshk alhgd nv lshfrhj 'vthrj liv' nv vaji plg jowwd lwnUl vjfi hUg ;aUv vh fi oUn hojwhw nhn. ighg hplv ovhshk alhgdT ah'vn hUg vthrj fOkUvn - hdvkh - ighg hplv ovhshk alhgd nv lshfrhj 'vthrj liv' nv vaji plg jowwd lwnUl vjfi hUg ;aUv vh fi oUn hojwhw nhn.

تصویر خبر
هلال-احمر-خراسان-شمالی--شاگرد-اول-رفاقت
برچسب های مرتبط: