شنبه 1 آذر 1393 ساعت 15:00

مجسمه اسکار متعلق به «جیمز کاگنی» بازیگر عصر طلایی هالیوود در یک حراجی حتی یک پیشنهاد هم برای خرید دریافت نکرد.

lOsli hs;hv ljugr fi KOdlc ;h'kdL fhcd'v uwv xghdd ihgdUUn nv d; pvhOd pjd d; Pdakihn il fvhd ovdn nvdhtj k;vn. hjthrd uOdf fvhd "hs;hv" lOsli hs;hv ljugr fi KOdlc ;h'kdL fhcd'v uwv xghdd ihgdUUn nv d; pvhOd pjd d; Pdakihn il fvhd ovdn nvdhtj k;vn.

تصویر خبر
اتفاقی-عجیب-برای--اسکار-